Als kind was ik een druk baasje. Altijd wel ergens aan het ravotten. Mijn aandacht voor de les kon ik er in de schoolklas niet lang bij houden. Ik keek dan naar buiten en droomde weg bij de gedachte wat ik na school allemaal wilde gaan doen. Op latere leeftijd, na mijn studie, ben ik gaan werken en dacht aan wat ik allemaal nog zou kunnen bereiken.


Jaren later ontmoette ik de vrouw waarmee ik mijn leven deel, zijn we gesetteld in een leuke woning en hebben een mooie toekomst in het vooruitzicht. Ik ondervond genoeg welvaart, maar me focussen op een nog groter huis, nog snellere sportauto of ambitieuze carrière bracht me niet de voldoening die ik verlangde. Ik miste diepgang. Als ook mijn gezondheid me in de steek laat, word ik me ervan bewust dat er meer in het leven moet zijn.


Tijdens mijn studie heb ik onderricht gehad in allerlei stromingen en sekten die er zijn. De God van Israël uit de Bijbel intrigeert mij het meest. Wel bijzonder is dat er voor diezelfde God zoveel kerkgenootschappen met verschillende visies zijn zoals Katholiek, Hervormd, Gereformeerd, enzovoort, enzovoort. Maar waar gaat het over, wat kan de bedoeling zijn van mijn leven?


Het volgen van de Alpha-cursus bracht daar verandering in, een kennismaking met het christelijk geloof. Daar wordt de rode draad in de Bijbel blootgelegd en ook de Bijbel zelf ter discussie gesteld!


Nu verzamel ik liever schatten in de hemel, dan hier op aarde. Mocht je je afvragen wat ik hiermee bedoel? Volg dan de Alpha-cursus!


Hans van de Zand
Rijnsburg