Ik las in het septembernummer van Licht over de Alpha-cursus, terwijl ik midden in een zeer moeilijke scheiding zat. Een periode, waarin ik zo ontzettend wanhopig was en niet wist hoe ik verder moest.


De dagen erna liep ik er steeds maar aan te denken en was ik ermee bezig. Maar ja..., de Alpha dat vond ik zoiets als de "Mutsenclub". Ik bedacht me... je hebt een keuze... naar de Alpha of naar een bar voor tweedehands mensen, want zo zag ik mezelf. Ik voelde mij zo afgedankt. En toen heb ik, achteraf bezien, de juiste keuze gemaakt. Ik heb Jannet van der Reijden van de leiding gebeld en mezelf aangemeld voor de Alphacursus van januari 2016.

Het duurde nog een paar maanden eer het januari was en al die tijd dacht ik... "Ik ga toch niet echt naar zoiets?"... "Werkelijk niets voor mij!". Maar ben uiteindelijk toch naar de informatieavond gegaan om te horen wat een Alphacursus nu werkelijk inhoudt. En toen toch ook mezelf maar opgegeven. Ik had niets meer te verliezen en was werkelijk kapot en wanhopig van binnen.

De eerste avond vond ik lastig en hield ik iedereen erg op afstand, maar daar is wel heel gauw verandering in gekomen. God was bij mij hard aan het werk,... in mijn hart. Hij heeft mij weer mens gemaakt. Wat is het fijn om samen te eten,... te zingen met elkaar. En degene, die 'met elkaar zingen' belachelijk vond, was ik nota bene. Maar wie zong er het hardst en heel graag? Dat was ik. "Stil, mijn ziel wees stil". Iedereen van de Alpha van 2016 weet dat dit mijn lievelingslied was en wat hebben wij het vaak gezongen.

En tja...toen kwam ook nog 'het weekend weg met elkaar'. Dat wilde ik echt niet doen, maar ik heb me laten overhalen en daar ben ik nu nog dankbaar voor. Wat is dat een bijzonder mooie ervaring! Daar voel je je gedragen door God en dichtbij Hem.

In 2017 heb ik de Alpha nog een keer gevolgd, omdat ik toen gelukkig weer iets beter in mijn vel zat. En opnieuw was ik zeer dankbaar dat ik het weer mocht ervaren. Het heeft mij persoonlijk veranderd. Het heeft mij rust in mezelf gebracht en ik weet en voel nu dat ik al mijn zorgen en alles wat mij bezig houdt, mag brengen bij mijn Vader in de hemel.

Marian van Delft
Rijnsburg