Na een christelijke opvoeding, meedoen en meewerken in de gemeente dacht ik "de weg in geloofsland" aardig te kennen. Te weten waar de oorsprong ligt van wie ik ben en wie ik zijn mag.

Te weten waar ik mijn "voeding" kan vinden. Te weten wat mijn sterke en zwakke kanten zijn. Te weten dat het lang niet altijd rozengeur en maneschijn is.

En toch was er nieuwsgierigheid... Nieuwsgierigheid naar hetgeen de Alpha zelfs, mijns inziens, gewortelde mensen te bieden had. Ik ben daarom zelf de Alpha-cursus gaan doen. Deels uit nieuwsgierigheid, maar zeker ook om zelf te ervaren.

Tien avonden beginnen met een maaltijd, gesprekken aan tafel en later in groepjes uitéén. In een sfeer van respect, elkaar de ruimte gevend te praten over geloof. De eerste avonden waren, oneerbiedig gezegd, een soort "gesneden koek", bekend terrein. Maar goed om met elkaar te praten en van gedachten te wisselen.

Heel indrukwekkend, helend en nieuw was wat gebeurde tijdens het Alpha-weekend. Het weekend, waarin de werking van de Heilige Geest centraal stond. Ik dacht de weg in "geloofsland" best wel aardig te kennen, maar juist dat weekeind mocht ik ten volle het werk van de Heilige Geest ervaren.

Ik zou iedereen die nog niet heeft deelgenomen aan de Alpha-cursus daarvoor willen uitnodigen. Een bron van  kennismaken, misschien ook van herkenning, verdieping en groei in geloof!!

Margreet Borsboom
Rijnsburg