Ik ben afgestudeerd bioloog, maar ben al meer dan twintig jaar ICT-er. Ik heb de Alpha-cursus gevolgd uit pure nieuwsgierigheid naar het geloof.

Lang heb ik mij daar niets van aangetrokken, maar het bleef mij boeien. Wat bindt mensen die een geloof belijden?


Zelf  ben ik niet bijzonder gelovig opgevoed. Ik ben naar Christelijke scholen gegaan en kende de verhalen uit de Bijbel, maar in het algemeen stond ik er maar sceptisch tegenover. Daarentegen vind ik dat je iedereen in zijn waarde moet laten, gelovig of niet. Ik had veel goeds gehoord over de Alpha cursus, dus dat leek mij een mooi moment om daar het gesprek aan te gaan.


"Ik had veel goeds gehoord over de Alpha cursus"


Of ik er wat aan gehad heb? Ik heb er zeker wat aan gehad. Er zaten daar mensen die onvoorwaardelijk geloven. Ook is mij duidelijk geworden dat er méér cursisten waren die soms moeite hebben om te geloven en te voelen dat er iets is. "Het geloven kabbelt een beetje voort" was één van de uitdrukkingen die ik heb onthouden. Ik heb er voor mijzelf veel uitgehaald.


"Het geloven kabbelt een beetje voort"


Ik ben gaan nadenken over het geloof. Ik ben nog steeds kritisch, maar ik ben ook sommige zaken anders gaan bekijken. Hoe sta ik er nu, één jaar later, voor? Hoewel niet elke zondag, ga ik weer naar de kerk. Ik lees de bijbel, ik ben begonnen bij Genesis en ben nu bij Koningen. Dus daar kan ik mij nog wel even in vastbijten. Ik ga de gesprekken aan met gelovigen en niet-gelovigen. Ik ontwijk ze niet meer.


Marcel Hermans
Rijnsburg