Als predikant ben ik de laatste jaren bij heel wat Alphagroepen te gast geweest. Ik kwam er om te spreken over een bepaald onderwerp en steeds viel het me op: wat is de sfeer toch goed! De mensen zijn hartelijk en er is oprechte belangstelling voor elkaar. Hoe komt dat toch?

Toen ik ook eens bij de maaltijd vooraf aanschoof, wist ik het antwoord: deze mensen eten eerst met elkaar. En dan is het helemaal niet zo vreemd als dat iets doet.


"Wat is de sfeer toch goed!"


In de Bijbel lezen we dat volken vrede met elkaar sluiten, onder het genot van een stevige hap en een flinke borrel. Ook Jezus zelf nam uitgebreid de tijd om met Zijn leerlingen te eten, zowel vóór als na de opstanding. Jezus' terugkomst op deze aarde wordt voorgesteld als een groot feestmaal. En tot die tijd vieren we binnen de kerkelijke gemeente het Heilig Avondmaal.


Samen eten en drinken is verbindend en het raakt aan de dimensie die er door God zelf in is gelegd. Hoe mooi en gepast is het dan om een Alphacursus eerst te beginnen met een maaltijd? Voordat hoofd en hart gevuld worden, vullen we onze maag, terwijl we iets van ons leven delen met de ander.


"Samen eten en drinken is verbindend"


Het is een uitvinding van Boven en daarom geloof ik er ook in! Ik geloof dat elkaar ontmoeten aan tafel een prachtige basis vormt om eerlijk en open het gesprek met elkaar aan te gaan over geloof en levensvragen.


Schuif daarom eens aan, want het is echt de moeite waard!


ds. Lennart Hoftijzer
Rijnsburg